Fuzuli Sözleri – Sevgiliye Sözler | Güzel Sözler | Cuma Mesajları

Fuzuli Sözleri

İçerik: Fuzûlî Sözleri, Fuzuli Aşk Sözleri, Füzüli Sözleri, Fuzuli Güzel Sözler, Fuzuli Sözler kısa, Fuzuli Sözler uzun, Fuzuli Sözleri facebook, Fuzuli Sözleri twitter, Fuzûlî Aşk Sözleri

Ailesi göçebe hayatı bırakıp günümüzdeki Irak bölgesine yerleşmiş olan Oğuzların Bayat boylarındandır. Fuzûlî; ne kadar kesin bilinmese de 1483 yılında Akkoyunlular zamanında şimdiki Irak’ta Kerbela veya Necef’te veya Kerkük iline bağlı Kale semtinde doğduğu tahmin edilir.

Fuzûlî iyi bir eğitim almak için ilk önce Hillah şehrinde müftü olan babasından, ve daha sonra Rahmetullah adındaki bir öğretmenden eğitim görmüştür.[8] Daha sonraki öğrenimi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte; eserlerinden İslamî bilimler ve dil alanında çok iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Su Kasidesi’nin 2. beytinde;”Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem”,”Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su”diyerek astronomi bilgisinin de iyi olduğunu ortaya koymuştur.Türkçe Divanı’nın önsözünde şöyle demiştir:

“ “İlimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da değersizdir” ”

Fuzuli Sözleri

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı? Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?
Ayrılık günü yüzüme perde çek ey kanlı gözyaşı! Ki gözüm o ay yüzlüden başka bir şey görmesin.
Ne yanar kimse bana âteşî dilden özge, ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı.
Vuslat olunca ayrılıktan korkmak gerek. Vuslat! Ah! Ne efsunkâr bir kelime ne kutlu bir an! Zaman! Ah zaman! Hem dost hem düşman…
Aşıklar zelil ve bayağı olur safâ ve saygınlık sevilene yaraşır.
Gönül kuşum dağınık saçların arasında yuva kurdu ey sevgili! Artı nerde olursam olayım veya iki elim kanda da olsa gönlüm senin yanındadır.
Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak.
Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.
Aşktır ki vesairedir. Kapına geldik aşkı öğret bize ve aşkını ver yüreklerimize.
Ateşli ahı dağı eritmekten aciz kalmış dağ eri Ferhat’ın. Ne yapsın miskin, işte o kadar imiş onun da aşkı.
Söylesem tesiri yok, sussam gönül râzı değil.
Senin ayrılığında, hayatı sona erdirme özelliği gizlidir, ayrılığın ölüm demektir. Senden ayrı düşüp de hala yaşayanlara hayranım.
Selâm verdim; rüşvet deyüldür diye, selâmım almadılar.
Ey âşıklarını dert edinmeyen sevgili! Senin bu umursamaz tavrın halimi perişan eyledi. Bir gün olsun ”ne haldesin? ” diye sormuyorsun ya asıl dert bu.
Aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad…
Hasretle baktıkça sana, kanlı yaşlar dökülür gözlerimden. Kirpik oklarını gördükçe, delinir bağrım ta derinden…
Tanrım, aşk belasıyla beni tanıştır bir an bile aşk belasından uzak tutma beni.
Varlık Allah’a aittir. Gerisi hep hayal ve düşten ibarettir. Bugüne dek bildiğim, bulduğum ve sahip olduğum her şey gerçekte o’ndan ibaret imiş. Zannım, hakikate yönelince sevgim de aşk oluverdi.
Topraktan olanı toprağa vermek gerek…
Öyle kötü haldeyim ki halimi görenler mutlu olur zamanın çarkından kimin neşesiz bir gönlü varsa.

Aşk derdiyle hoşem el ilacımdan tabib kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.
Mende Mecnun’dan füzun aşıklık istidadı var, aşık-ı sadık menem, Mecnun’un ancak adı var.
Kimsesizliğim o dereceye vardı ki, çevremde bela girdabından başka dönen kimse yok.
Onsuzluk yurduna varayım diyorsan eğer, varlığını yok eyle, tıpkı dünya gibi! Her gün dünyayı süsleyen güneş misali, çek eteğini gördüklerinden…
Dünyaya ümit tutmak olmaz; asla ölümü unutmak olmaz.
Aşk derdiyle başım pek hoş benim ey tabip, bırak bana ilaç vermeyi. Bana derman vermeye ki, senin dermanın beni helak edecek zehrin ta kendisidir.
Varlık gam tuzağıdır hür olmak yokluktadır…
Nefes hesabıyla sona erince ömür ya bir kurtuluş ve muştu; ya bir başlangıç ve korkudur.
Beklemek yaşamanın en acı veren, en korkunç halidir.
Göğsümü yar da gönlümün aşkla nasıl çırpındığını gör; pencere aç da her solukta havadan dalgalanan denize bak.
Deliye hazine değil virane gerektir.
Aşk derdinin yağmasından gönlümü ve canımı kurtarmaya çalışmam asla; amacım çapkın gözünün dikkatini çekebilmek içindir.
Güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur; ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur.
Allah’ım! Yani aşk derdine tutsak etme hiç kimseyi ve ayrılık yarasıyla baş başa bırakma tanrım!
Ebedi sevgi ezelde takdir edildiyse bu kader kaza ile önlenebilir mi?
Yanağını görünce dün senin ey sevgili, fuzuli can verdi hemen ”canım var, ” deyip dururdu, meğer bir emanetçiymiş.
Cana tamah etme can elbet geçicidir.
Cihanda eski usuldür fayda arayan zararı da istemiş olur sevgili isteyen eziyete hazırlanmalı; define arayan yılanı göze almalıdır.
Kimseye verme ağlayıp inlemeyi benden gayrı; kimse perişan olmasın, aman!
Bana, ne gönül ateşinden başka kimse yanar, ne de tan yelinden başka kimse kapımı açar.

Dünyaya ümit tutmak olmaz; asla ölümü unutmak olmaz.
Canını cananına vermektir, kemali aşıkın. Vermeyen can itiraf etmek gerek noksanın.
Dünyada her ne var ise kaynağı aşktır; ilim ise koca bir dedikodu.
Yar için ağyare minnet ettiğim aybeyleme, bağban bir gül için bin hare hizmetkâr olur.
Dünyada her kim ki canını, cananı için severse aslında yine cananını sevmiş olur.
Aynı şekilde cananını yani sevgilisini kendi canı için seven kişi yine kendi varlığını sevmiş olur.
Güzellik olmasa aşk ortaya çıkmaz; aşk olmasa güzellik yüz göstermez.
Aşk ayıbı zamandır, aşk canın belasıdır, aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad…
Aşk kalpten, dost sırttan vurur. Kalbin iyileşir ama sırtın hep kambur kalır.
Ey gönlüm! Ver canını sevgilin bir süzgün bakışına; bunun içindir çünkü seni bunca zaman canla başla beslediğim…
Başımın dönmesi, misk kokulu kâküllerinden; düşkünlüğüm ise, dağınık saçlarını hatırlamaktan…

 

Fuzuli Sözleri en güzel Fuzuli sözleri ile, kocaya ve eşinize söyleyebilirsiniz. Artık kısa Fuzuli sözleri ve uzun sözler ile bir arada olup, sosyal medya hesaplarda twitter, facebook, instagram gibi sayfalarda özgürce paylaşımlarda bulunabilirsiniz.